SPOG

 • Op 1 mei 2004 zijn het voormalige bestuur van de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs Groesbeek en de bestuurscommissie van de Openbare bassisschool "De Sieppe" gefuseerd.

  Er is gekozen voor een nieuwe naam voor de stichting namelijk:

  Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

 • Sinds 1 januari 2011 maakt ook SBO Carolus deel uit van SPOG.

  De Stichting heeft 8 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer met in totaal ±1250 leerlingen en ±110 personeelsleden.

  Onze scholen bevinden zich in Groesbeek (5 scholen), Berg en Dal, De Horst en Breedeweg.

   

  SPOG werkt sinds een aantal jaren nauw samen met Kindercentrum Domino. Op alle locaties van SPOG is een vorm van kinderopvang aanwezig: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang. 

   

   

ADRES

Postbus 68

6560 AB GROESBEEK

Bredeweg 68 

6562 DG Groesbeek 

CONTACT

Bestuurskantoor:

(024) 366 22 60

 

info@spog.nl 

www.spog.nl