Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement. In de GMR nemen ouders en personeelsleden zitting die de aangesloten SPOG-scholen vertegenwoordigen. Indien een school niet vertegenwoordigd is in de GMR, is er binnen de GMR een contactpersoon aangewezen voor ouders en leerkrachten van die school.

De GMR vergadert tussen de 6-8 keer per jaar met het bestuur van SPOG. De agenda’s van deze vergaderingen wordt in de week vóór de vergadering gepubliceerd op deze website. Daarnaast spreekt de GMR 1-2 keer per jaar met de Raad van Toezicht van SPOG. Tevens probeert de GMR 1-2 keer per jaar (trainings)bijeenkomsten met de MR’en van de verschillende scholen te organiseren, om zo op de hoogte te blijven wat er speelt op de individuele SPOG-scholen. De bijeenkomsten van de GMR zijn in principe openbaar. Neemt gerust contact met ons op om een keer een vergadering bij te wonen.

De GMR publiceert 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief waarmee alle personeelsleden en ouders van leerlingen van SPOG op de hoogte gehouden worden van de besproken onderwerpen.

 

Leden van de GMR

Marc Zegers – leerkracht basisschool Breedeweg – voorzitter

Anneke Mevius – leerkracht basisschool ‘t Vossenhol

Wytze Scheringa – leerkracht basisschool Op de Heuvel

Vacature

 

Willem Thijssen – ouder basisschool Op de Horst

Wouter van de Loo – ouder basisschool Op de Horst

Annemieke Benders-Voet – ouder basisschool Breedeweg

Caroline Maat – ouder basisschool Titus Brandsma

 

Ambtelijke ondersteuning:

Linda Evers

Vergaderdata

  • 29 september 2021
  • 24 november 2021
  • 19 januari 2022
  • 23 maart 2022
  • 18 mei 2022
  • 22 juni 2022

Vergaderingen zijn toegankelijk voor personeelsleden van SPOG en ouders van aangesloten SPOG-scholen. Wij streven ernaar om in in de week voor de vergaderingen op deze website de agenda te publiceren. Indien u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de meest recente jaarverslagen van de GMR van SPOG.

Jaarverslag GMR 2020

Jaarverslag GMR 2021

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via het e-mailadres gmr@spog.nl.

SIENN