Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting-Primair-Onderwijs-Groesbeek-2
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die afkomstig zijn van de aangesloten scholen.

Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement.

Leden van de GMR

Marc Zegers – leerkracht basisschool Breedeweg – voorzitter

Eline Henckens – leerkracht basisschool Adelbrecht Windekind

Wytze Scheringa – leerkracht basisschool Op de Heuvel

Vacature

 

Willem Thijssen – ouder basisschool Op de Horst

Wouter van de Loo – ouder basisschool Op de Horst

Annemieke Benders-Voet – ouder basisschool Breedeweg

Caroline Maat – ouder basisschool Titus Brandsma

 

Ambtelijke ondersteuning:

Linda Evers

Vergaderdata

  • 24 september 2020
  • 18 november 2020
  • 12 januari 2021
  • 17 maart 2021
  • 20 april 2021
  • 17 juni 2021

Vergaderingen zijn toegankelijk voor personeelsleden van SPOG en ouders van aangesloten SPOG-scholen. Indien u een vergadering wilt bijwonen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de meest recente jaarverslagen van de GMR van SPOG.

Jaarverslag GMR 2020

Contact

U kunt contact opnemen met de GMR via het e-mailadres gmr@spog.nl.

SIENN