Nieuwe onderwijsvorm “10-15” in Groesbeek

GROESBEEK – Het Montessori College en de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) starten samen een nieuw initiatief voor leerlingen van 10-15 jaar.

Enerzijds om de doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te bevorderen, anderzijds om een nieuw onderwijsconcept neer te zetten dat gebaseerd is op het Agora onderwijs in Roermond.

Ontwikkelbehoefte

Onderwijs dat niet uitgaat van bestaande kaders maar vanuit anders denken. Onderwijs dat dus niet persé plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. Leerlingen van diverse niveaus en leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen. Wij starten dit 10-15 initiatief in augustus 2018.