Opbrengstgericht werken

Voor de acht scholen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) is opbrengstgericht werken meer dan kijken naar de Cito LOVS-resultaten. Zij zien meerwaarde in een goede en diepe analyse van de opbrengsten om daarmee vanuit overzicht en inzicht tot het juiste handelen te komen.

Op deze manier breng je opbrengstgericht en handelingsgericht werken met elkaar in verbinding. En als je dan in de resultaten ziet dat de school, de groep of de leerling vooruit gaat dan levert dat een trots gevoel op. Bij alle partijen.

Koersplan 2013-2017

In het Koersplan 2013-2017 van het SPOG staan termen als trots en groei van duurzame kracht, welzijn en geluk centraal. Voor leerlingen én leerkrachten. Om dit op de kernvakken concreet handen en voeten te geven is het analyseren van resultaten van belang. Miep van Loon (bovenschools intern begeleider SPOG): ”Een juiste analyse maken is noodzakelijk om een verantwoord en passend aanbod op te stellen voor de volgende onderwijs (instructie) periode, waardoor de leerling in de naaste zone van ontwikkeling gebracht wordt.”

Speerpunt op alle SPOG-scholen in 2013-2014 is leren analyseren en vervolgens met alle informatie een passend groepsplan maken. Daarvoor is eerst het managementteam van SPOG aan de slag gegaan. Onder leiding van Marant boog het MT zich over de vraag hoe de scholen nog verder konden worden geprofessionaliseerd en wat de rol van de intern begeleiders hierin moest zijn. Vanuit die gezamenlijke conclusies konden de IB’ers en daarna de leerkrachten de volgende stappen maken.