Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Basisschool Adelbrecht Windekind
Stichting-Primair-Onderwijs-Groesbeek-1-1
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Basisschool Breedeweg
Kindcentrum Op De Horst
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

SPOG als opleidingsstichting.

SPOG heeft in haar visie op leren beschreven dat leren plaatsvindt in een betekenisvolle onderwijsomgeving. Dat geldt voor onze leerlingen, onze leerkrachten, en zeker voor onze toekomstige leerkrachten. Wij willen onze toekomstige leerkrachten SAMEN OPLEIDEN. Dat wil zeggen dat SPOG nauw samenwerkt met de HAN-Pabo Nijmegen.

In de opleidingsscholen staat het werkplekleren centraal voor de studenten, de leraren en de lerarenopleiding. Er wordt geleerd in de praktijk van alledag. De student wordt gezien als teamlid en kan gebruik maken van ondersteuning van alle leerkrachten in de stappen die hij/zij maakt in haar ontwikkeling van student naar startbekwaam leerkracht. Daarbij is het onderzoek naar wat goed onderwijs is, de ervaring van de praktijk en de koppeling met de theorie een onlosmakkelijke driehoek.

Op deze wijze geven wij ook vorm aan het uitgangspunt “een leven lang leren”. We leren immers van elkaar: de student van de leerkracht- de leerkracht van de student.

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken de volgende scholen samen als opleidingsschool:

  1.  PC Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind
  2.  SBO Carolus
  3.  Basisschool Titus Brandsma
  4.  OBS de Sieppe
  5. BS. ‘t Vossenhol
  6. BS. Breedeweg
  7. Bs. Op de Horst

Ben je student en wil je meer weten over het profiel van een school. Kijk dan op de site van de school, maar schroom ook niet om contact op te nemen met de directeur.

Contact

Postbus 68
6560 AB GROESBEEK

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Bestuurskantoor:
(024) 366 22 60

info@spog.nl

www.spog.nl

SIENN