Klachtenregeling

Onze scholen streven nadrukkelijk naar een goede onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op iedere school van onze Stichting ligt deze ter inzage. U kunt de klachtenregeling ook hier digitaal raadplegen.

Klachtenregeling SPOG

SIENN