Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Documenten

Op deze pagina vindt u informatie over de integriteitscode die SPOG hanteert, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling

Onze scholen streven nadrukkelijk naar een goede onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op iedere school van onze stichting ligt deze ter inzage. Voor het indienen van een klacht gebruikt u het klachtmeldingsformulier. U kunt de klachtenregeling ook hier digitaal raadplegen.

Klachtmeldingsformulier

Klachtenregeling SPOG

Integriteitscode SPOG

De medewerkers van SPOG doen hun werk niet alleen meer en meer in wisselwerking met elkaar, maar ook met collega’s van andere scholen binnen en buiten SPOG en de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat alle relaties en onze stakeholders vertrouwen kunnen hebben in SPOG als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SPOG bepalen. Dat is de reden om aantal zaken vast te leggen in een integriteitscode.

Integriteitscode SPOG 06-2021 def

Klokkenluidersregeling

SPOG is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zij wil zich als goed werkgever houden aan de gangbare normen en waarden. Eén van die gangbare normen en waarden is dat er een procedure is voor werknemers om (het vermoeden van) een misstand veilig moet kunnen melden bij een werkgever en hierin beschermd wordt. Dit is vastgelegd in onderstaande klokkenluidersregeling.

Klokkenluidersregeling 06-2021

SIENN