Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Strategisch beleidsplan

Hieronder kunt u het strategisch beleidsplan van SPOG voor de periode 2023-2027 lezen. Onder het document leest u een toelichting en kunt u het strategisch beleidsplan 2023-2027 downloaden.

Toelichting

Vanaf 2004 kent onze scholengroep de naam Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG). Op 8 basisscholen dragen we zorg voor zo’n 1250 leerlingen. Door de jaren heen is de samenwerking met Kindercentrum Domino versterkt en momenteel is op alle locaties van SPOG een vorm van kinderopvang aanwezig. We zetten ons samen met de gemeente en de opvang in voor inclusief onderwijs.

Samen zijn we SPOG en laten we talenten groeien. Al onze kinderen verdienen een veilige basis van waaruit ze verder de wereld kunnen ontdekken. Die basis bieden we samen met Kindercentrum Domino door niet alleen ruimte te geven voor de talenten van de kinderen, maar ook voor die van alle collega’s. We willen ons met heel SPOG blijven ontwikkelen, aan de hand van onze kernwaarden en drie beloftes die we aan onze kinderen doen. Welke keuzes we ook maken en welke stappen we ook zetten, onze kernwaarden en beloftes geven hier richting aan.

We hebben ons over de drie beloftes ontfermd, om op papier te zetten wat deze concreet voor ons betekenen. De beloftes zijn doorvertaald naar speerpunten waarmee we in de praktijk aan de slag gaan. Al deze bevindingen vormen de basis van ons strategisch beleidsplan. Hierin staat de richting beschreven die we met z’n allen op gaan, de stappen zullen we zelf moeten zetten. Daarom nodigen we je van harte uit om dit strategisch beleidsplan door te nemen en samen met ons onze beloftes om te zetten in onze dagelijkse praktijk.

SIENN