Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 is er vernieuwde wet op de privacy, de AVG. Deze AVG is de Nederlandse vertaling van de Europese wetgeving op privacy, bekent als General Data Protection Regulation (GDPR). SPOG vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan van de (bijzondere) persoonsgegevens van u en van uw kind.

De uitvoering en naleving van de AVG is een continue proces. Uw rechten en plichten staan in verschillende documenten beschreven. Hieronder vindt u een aantal van deze documenten die op u van toepassing kunnen zijn. Wilt u meer informatie? Mail dan naar avg@spog.nl.

Algemene informatie

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Postbus 68
6560 AB Groesbeek
T. (024) 3662260

info@spog.nl
www.spog.nl

SIENN