Time Management

Workshop ‘Grip op je werk(dag). Meer werkplezier!’

 

Doelstelling:

In deze workshop wordt je meegenomen in een aanpak die maakt dat je meer grip zult hebben op je werk en je werkdag. Een aanpak die: – Rust geeft in het hoofd, zodat je echte aandacht kunt geven aan de klas/leerling. – Structuur geeft in je werk en werkdag (m.n. buiten de lesuren.) – Je leert focus te creëren en houden. – Je tijd en taken laat begrenzen. Het doel van deze workshop is dat je aan het einde met een aantal direct toepasbare tips naar huis gaat om vervolgens je werk met meer plezier en voldoening gedaan te krijgen. Voorafgaand aan de workshop worden jouw individuele leerwensen geïnventariseerd. Zaken die aan de orde komen zijn: Wat is effectief werken? En wat is efficiënt werken? Hoe werkt ons brein en hoe werkt die van jou tegen? Begrijp je jouw cirkel van invloed? Overzicht in je werk en omgaan met deadlines. Structuur in de werkdag en grip op afleiding en onderbreking. Effectiviteitsversnellers om meer voor elkaar te krijgen..

Doelgroep:

Groepsleerkrachten 1-8, intern begeleiders, directeuren.

Aanbieder:

Het effectieve werken. www.heteffectievewerken.nl

Datum:

Woensdag 12 februari 2020

Tijd:

14.30 uur – 17.30 uur

Locatie:

Kantoor S.P.O. Condor (Berg en dal – Beek-Ubbergen)

Voorwaarden zijn:

Wij vragen jou om voorafgaand aan de bijeenkomst je individuele leerwens te formuleren. Je ontvangt hiervoor een formulier.

Studiebelasting:

4 uur (incl. reistijd)

Webdesign door F-Graphics