Woordenschat, de kracht van kansen.

Inspiratiemiddag

 

Doelstelling:

In deze bijeenkomst leer je dat de woordenschatles uit het taalboek doorgaans niet de best passende vorm van woordenschatdidactiek is, maar dat het opmerken, gebruik maken én creëren van de ‘woordenmomenten’ in de klas, elke week, elke dag, ontzettend effectief kan zijn. Juist in de lessen wereldoriëntatie en rekenen komt veel nieuwe kennis aan bod. Daar komen de nodige ‘labels’, woorden en begrippen bij kijken die kinderen zich eigen moeten maken. Als leerkracht moet je goed zicht hebben op de omvang en diepte van de woordenschat van je leerlingen, om van daaruit – juist ook buiten de taallessen om – de kansen te grijpen. In combinatie met het inzetten van routines, grafische modellen en coöperatieve werkvormen ben je dan aan de slag met solide woordenschatuitbreiding: kennis die beklijft. Deze inspiratiemiddag geeft je inhoudelijk goede informatie en praktische handvatten vanuit het Expertisecentrum Nederlands over de actuele inzichten rondom woordenschatverwerving en woordenschatonderwijs. Daarnaast krijg je tools aangereikt (routines, grafische modellen en coöperatieve werkvormen) om dit direct te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk: goed woordenschatonderwijs is enerzijds het creëren van kansen en anderzijds de kansen die zich voordoen op de juiste wijze benutten.

Doelgroep:

Groepsleerkrachten groep 1-8.

Aanbieder:

Expertise Centrum Nederlands,

Docent Heleen Strating

Datum:

Woensdag 18 maart 2020

Tijd:

14.30 uur – 16.30 uur

Locatie:

Kantoor S.P.O. Condor (Berg en Dal – Beek-Ubbergen)

Voorwaarden zijn:

Je geeft voorafgaand aan de inspiratiemiddag per mail aan wat je verwachting/leervraag is. Je ontvangt hiervoor een formulier.

Studiebelasting:

3 uur (incl. reistijd)

Webdesign door F-Graphics