Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Vacature GMR oudergeleding

Beste ouders en verzorgers van leerlingen op één van de basisscholen van SPOG. Wij zoeken u voor de GMR!

In deze belangrijke fase waarin SPOG een mogelijke fusie met Condor onderzoekt, kunt u op de eerste rij meedoen. Wilt u schooloverstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen SPOG?

Dan is dit uw kans, want we zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)!
Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind, zoeken wij per direct drie ouders voor de oudergeleding van de GMR. Wij streven naar vier ouderleden in de GMR, zodat de belangrijke keuzes die gemaakt worden vanuit een brede vertegenwoordiging worden genomen. Daarom doen wij een beroep op u!

Wat houdt dat eigenlijk in: een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?
De GMR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en fungeert als gesprekspartner voor het Bestuur op het gebied van personeelsmanagement en onderwijskwaliteit. De GMR werkt schooloverstijgend, wat betekent dat het onderwerpen behandelt die relevant zijn voor de meerderheid van de SPOG-scholen. Dit omvat bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, personeelszaken en -beleid, het bestuursformatieplan en plannen rondom onderwijskwaliteit.

De GMR overlegt daarnaast minstens eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht, om ontwikkelingen die op langere termijn van belang zijn, te bespreken. De GMR werkt samen met verschillende stakeholders en is de ‘critical friend’ van het Bestuur, die actief meedenkt en gevraagd en ongevraagd adviseert. De GMR komt 8 tot 12 keer per jaar bij elkaar en wordt om advies of instemming gevraagd door het Bestuur. De vergaderingen zijn ’s avonds (ongeveer 19.00 uur tot 21.30 uur), op één van de scholen van de stichting (en soms stemmen we digitaal af). De GMR wordt ondersteund door een managementassistent voor secretariële werkzaamheden, planning en verslaglegging.

Wat levert het u op?
De GMR is een lerende raad met daarin gedreven mensen. Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om een training te volgen om daarmee beter op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving rondom het onderwijs. Door deelname aan de GMR groeit u in het lezen van plannen en begrotingen en leert u vanuit de korte- en middellange termijn naar onderwijszaken te kijken. Voor de inzet van uw tijd en energie ontvangt u per vergadering een onkostenvergoeding van €50,- per keer voor de tijdsbesteding inclusief voorbereiding.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of wilt u zichzelf hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar Esmée van Afferen (personeelsgeleding): esmee.vanafferen@spog.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

SIENN