Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Vacature GMR personeelsgeleding

Beste collega’s van SPOG, wij zoeken jou voor de GMR!
In deze belangrijke fase waarin SPOG een mogelijke fusie met Condor onderzoekt, kun je op de eerste rij meedoen. Wil jij schooloverstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen SPOG?

Dan is dit je kans, want we zijn op zoek naar een nieuw lid voor de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)!
Omdat GMR-beslissingen ook invloed kunnen hebben op de school waar jij werkzaam bent, zoeken we per direct een collega voor de personeelsgeleding van de GMR. Wij streven naar vier personeelsleden in de GMR, zodat de belangrijke keuzes die gemaakt worden vanuit een brede vertegenwoordiging worden genomen. Daarom doen wij een beroep op jou!

Wat houdt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in?
De GMR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en fungeert als gesprekspartner voor het Bestuur op het gebied van personeelsmanagement en onderwijskwaliteit. De GMR werkt schooloverstijgend, wat betekent dat het onderwerpen behandelt die relevant zijn voor de meerderheid van de SPOG-scholen. Dit omvat bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, personeelszaken en -beleid, het bestuursformatieplan en plannen rondom onderwijskwaliteit.

De GMR overlegt daarnaast minstens eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht, om ontwikkelingen die op langere termijn van belang zijn te bespreken. De GMR werkt samen met verschillende stakeholders en is de ‘critical friend’ van het Bestuur, die actief meedenkt en gevraagd en ongevraagd adviseert.

De GMR komt 8 tot 12 keer per jaar bij elkaar en wordt om advies of instemming gevraagd door het Bestuur. De vergaderingen zijn ’s avonds (ongeveer 19.00 uur tot 21.30 uur), op één van de scholen van de stichting. De GMR wordt ondersteund door een managementassistent voor secretariële werkzaamheden, planning en verslaglegging.

Wat levert het jou op?
De GMR is een lerende raad met gedreven mensen, waarin serieus én gezellig vergaderd wordt met ruimte voor ieders persoonlijke expertise en interesse. Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om een training te volgen om daarmee beter op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving rondom het onderwijs. Door deel te nemen aan de GMR kun je jezelf verder ontwikkelen. Je groeit in het lezen van plannen en begrotingen en leert vanuit de korte- en middellange termijn naar onderwijszaken te kijken. Deelname aan de GMR kan 60 tot 100 uur voor je normjaartaak opleveren. Ook kunnen nieuwe leden er sinds dit jaar voor kiezen de aan de GMR besteedde uren te laten uitbetalen.

Wil je meer weten over het lidmaatschap van de GMR of wil je jezelf hiervoor aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Esmée van Afferen, esmee.vanafferen@spog.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen.

SIENN