Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Groepsleerkracht voor groep 6-7-8 bij Jenaplanschool Adelbrecht Windekind (0,8 fte)

Jenaplanschool Adelbrecht Windekind zoekt een gedreven en inspirerende groepsleerkracht voor groep 6-7-8 (0,8 fte).

Ben jij op zoek naar een mooie uitdaging? Wij zoeken een enthousiaste en inspirerende leerkracht met passie voor het onderwijs, die samen met het team onze school naar een hoger plan wil brengen!

 

Wie zijn wij?

 • Jenaplanschool Adelbrecht Windekind is een bruisende school waar kinderen leren en groeien in een gemeenschap die hen omarmt. Onze missie is om kansengelijkheid na te streven en elk kind de mogelijkheid te bieden om zich breed te ontwikkelen. Dit doen we door ouders, personeel en de buurt actief bij ons onderwijs en onze opvang te betrekken. Ons onderwijs draait om de ontplooiing van kinderen tot autonome, kritische wereldburgers. Komend schooljaar gaan wij werken met drie jarige stamgroepen 6/7/8.

 

 

Wat vinden we belangrijk:

 • Wereldoriëntatie: Ons onderwijs is geworteld in wereldoriëntatie, waarbij cultuur, natuur en maatschappij centraal staan.
 • Samenwerking en zelfstandigheid: Kinderen leren samen te werken en zelfstandig te zijn. Differentiatie en heterogene groepen spelen hierbij een cruciale rol.
 • Persoonlijke ontwikkeling: Naast groepsdoelen stellen kinderen ook individuele doelen, waarbij zij de ruimte krijgen om keuzes te maken en hun eigen leerproces vorm te geven.
 • Onderzoekende houding: Wij stimuleren een onderzoekende en kritische houding bij kinderen, waarbij zij zorg dragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving.

 

Wat breng jij mee? Wij zoeken een leerkracht die:

 • Affiniteit heeft met het Jenaplanonderwijs en onze visie deelt.
 • Ervaring heeft met het werken in de bovenbouw (groep 6-7-8).
 • Enthousiast is om te werken met heterogene groepen en het onderwijs kan afstemmen op verschillende niveaus en leeftijden.
 • Zelfstandig en in teamverband kan werken, en bereid is zich continu te professionaliseren.
 • Sterk is in het begeleiden van kinderen bij hun persoonlijke en groepsdoelen.

 

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende en inspirerende werkomgeving waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen.
 • Een team van betrokken en professionele collega’s.
 • Ruimte voor eigen initiatief en inbreng in het onderwijsproces.
 • Een school waar ouders en de buurt actief betrokken zijn bij het onderwijs.

 

Onze kernwaarden:

 • Verbinding: We werken samen en betrekken de hele gemeenschap bij ons onderwijs.
 • Zelfstandigheid: Kinderen leren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Welbevinden: We zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving.
 • Doelgerichtheid: We werken met duidelijke doelen, zowel persoonlijk als groepsgericht.
 • Eigenaarschap: Kinderen hebben invloed op hun eigen leerproces.
 • Kritisch en nieuwsgierig: We stimuleren een onderzoekende houding en kritische blik.

 

Sollicitatieprocedure

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@spog.nl voor 24 juni. Voor vragen kun je contact opnemen met Iris Verwey via 024 397 1928.

Jenaplanschool Adelbrecht Windekind kijkt uit naar jouw sollicitatie! Samen maken we het verschil in het leven van onze kinderen.

SIENN