Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting-Primair-Onderwijs-Groesbeek-2
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Wij zijn op zoek naar jouw talent!

Ga snel naar het kopje 'vacatures'.

Welkom op de website van SPOG

Wij van SPOG maken leren mogelijk in een snel veranderende wereld. Dat doen wij door een een verrijkende en betekenisvolle leeromgeving te creëren.

Onderwijs is overal.

We stimuleren kinderen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen door hun nieuwgierigheid en creativiteit te prikkelen.

Een team van professionals zet zich hier dagelijks voor in op basis van de volgende kern- en beroepswaarden:

  1. Lef
  2. Passie
  3. Verantwoordelijk
  4. vertrouwen
  5. Meesterschap
  6. vernieuwend
  7. verrijkend
  8. enthousiast

Algemene informatie

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Postbus 68
6560 AB Groesbeek
T. (024) 3662260

info@spog.nl
www.spog.nl

SPOG-scholen sluiten maandag hun deuren.

De scholen van SPOG zijn met ingang van maandag 20-12-2021 gesloten.
Daarmee geven wij gehoor aan de door het kabinet getroffen maatregelen.
Doel van deze maatregel is het terugdringen van het aantal besmettingen in het primair onderwijs, en het voorkomen van verdere verspreiding tijdens de feestdagen.
Er wordt geen onderwijs op afstand verzorgd door de scholen.

Noodopvang onder schooltijd.

Noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in essentiële beroepen wordt door de school van het kind georganiseerd.
Wilt u gebruik maken van noodvang onder schooltijd, dan meldt u zich bij de school van uw zoon of dochter.

Noodopvang ná schooltijd.

Wilt u ná schooltijd gebruik maken van noodopvang, dan meldt u zich bij Kindercentrum Domino.
Info: 024-397 63 20
mail: info@kindercentrum-domino.nl
website: kindercenmtrumdomino.nl

Ook de Buiten-Schoolse Opvang (BSO) komt te vervallen.

We hopen van harte dat de scholen na de Kerstvakantie weer ‘gewoon’ open kunnen.

SIENN