Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting-Primair-Onderwijs-Groesbeek-2
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

UPDATE: We gaan weer open!
(22-04-2020)

Gisteren hebben we het goede nieuws kunnen horen dat de scholen weer open kunnen. Dat we voor de helft open gaan vinden wij al een mooie stap in de goede richting. We missen de  kinderen enorm, en hopelijk de kinderen ons ook!

We streven er naar om de scholen vanaf 11 mei weer te openen. U wordt door de school van uw zoon of dochter geïnformeerd over de wijze waarop de school weer open gaat.  We gaan weer open op basis van een aantal afspraken die we met elkaar hebben

gemaakt. We volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan weer naar school;
 • Kinderen komen gemiddeld ongeveer 12,5 uur naar school, en werken ongeveer 12,5 uur thuis;
 • We proberen kinderen uit één gezin zoveel mogelijk op het zelfde tijdstip naar school te laten gaan;
 • Kinderen met klachten blijven thuis, ook als er in het gezin iemand is met klachten;
 • Voor kinderen die toch thuis moeten blijven proberen wij weer onderwijs op afstand te regelen;
 • We hebben begrip voor ouders die hun kind thuis houden vanuit ‘angst’ om besmet te worden, hebben er ook geen oordeel over, melden de afwezigheid bij de leerplichtambtenaar;
 • Oudercontacten vinden wij héél belangrijk. Ouders komen niet in school. Oudercontacten vinden plaats met behulp van de digitale tools;
 • Oudere kinderen vragen wij om zelfstandig naar school de komen. Ouders die kinderen halen en brengen worden door de school geïnformeerd over de wijze waarop dat gebeurt;
 • Bij leerlingen geldt de 1½ meter regel niet;
 • Leerkrachten houden zo goed als dat kan 1½ meter afstand van de kinderen. Dat is niet altijd te realiseren!
 • Hygiëne vinden wij op dit moment ook super belangrijk. Daarom wassen wij geregeld onze handen, maken sanitair e.d. vaker schoon. We vragen ook ouders hier extra aandacht aan te besteden;
 • Ook de kinderopvang gaat per 11 mei open. Dat betekent dat ouders op de dagen dat de kinderen naar school gaan gebruik kunnen maken van de VSO en BSO.
 • Maakt u gebruik van noodopvang omdat u (en uw partner) werkzaam bent in een vitaal beroep, dan kunt u extra onderwijstijd vragen door contact op te nemen met de directeur van de school.
  Voor extra noodopvang na schooltijd, kunt u contact opnemen met Kindercentrum Domino: info@kindercentrum-domino.nl.

Veiligheid staat voor ons voorop. We kunnen de veiligheid pas garanderen als we met z’n allen ons houden aan de richtlijnen die landelijk zijn vastgesteld, en aangevuld zijn met de SPOG-richtlijnen. Dat geldt voor medewerkers van SPOG, ouders én leerlingen. Op deze manier kunnen we werken naar de volgende fase in deze crisis: DE SCHOLEN GAAN VOLLEDIG OPEN!

 

 

UPDATE: verlenging maatregelen
(31-03-2020)

De rijksoverheid heeft middels een persconferentie laten weten de scholen gesloten te houden tot en met de meivakantie. Dat betekent dat wij ons vol overgave blijven inzetten in het verzorgen van “onderwijs op afstand” zoals u dat de afgelopen weken al van ons gewend was. Wij proberen leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen, maar ook u als ouder wordt niet vergeten. Samen zullen wij deze klus klaren!

De meivakantie blijft zoals deze is: vrije tijd voor onze leerlingen, voor u als ouders en voor al onze medewerkers. Dat hebben we toch wel verdiend!

Noodopvang zal de komende weken ook worden gecontinueerd. We zijn SUPER-BLIJ met de samenwerking die wij hebben met Kindcentrum Domino. Zij verzorgen immers de opvang van kinderen van wie ouders werkzaam zijn in de zorg.
Te zijner tijd zullen wij u informeren over de wijze waarop wij de noodopvang regelen in de meivakantie.

Meer info over de maatregelen vindt u op de website van de rijksoverheid.

 

UPDATE: WAUW! (17-03-2020)

Op alle scholen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een programma waarmee we kinderen kunnen voorzien van goed ‘thuis’- onderwijs.

Met man en macht wordt gewerkt aan deze opdracht. Op sociale media (o.a. websites van de scholen) zien we hier mooie voorbeelden van.

Wij zijn er trost op dat we ook veel steunbetuigingen krijgen van onze ouders op de verschillende scholen.  WAUW-SUPERTOF!!!

Ook zijn we supertrots op onze partners van Kindercentrum Domino. Zij vangen de kinderen op van ouders zie in de zorgsector onmisbaar zijn. Elk nadeel heeft zijn voordeel…ALLEMAAL SUPER BEDANKT

UPDATE: ALLE SCHOLEN DICHT (15-03-2020)

Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn alle scholen en kinderopvanglocaties in Groesbeek en Berg en Dal gesloten. Deze maatregel loopt in ieder geval tot 6 april 2020.

Deze maatregelen zijn genomen door de rijksoverheid om enerzijds het corona-virus een HALT toe te roepen en anderzijds om de zorgcapaciteit te vergroten.

Onze locaties zijn open voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg of andere hulpdiensten. Samen met kindcentrum Domino verzorgen zij de opvang van deze kinderen. Wilt u gebruik maken van opvang, stuur dan een mail met NAW gegevens en leeftijd naar: info@kindercentrum-domino.nl 

 

UPDATE: het corona-virus (12-03-2020)

Vanmiddag is het kabinet bij elkaar geweest voor crisisberaad.
De regering heeft in overleg met het RIVM een aantal extra maatregelen getroffen.

De maatregelen zijn er op gericht nieuwe verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De volgende maatregelen zijn getroffen:

 1.  Iedereen blijft thuis bij klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn óf koorts;
 2.  Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast;
 3.  Scholen in het primair onderwijs en kinderopvang blijven gewoon open. Het risico voor besmetting in de scholen is erge klein, de maatschappelijke impact van het sluiten is erg groot.

Deze maatregelen zijn van kracht tot zeker 31 maart 2020.

SPOG en haar scholen volgen deze maatregelen. We houden de scholen open en vragen medewerkers zo goed als het kan hun werkzaamheden uit te voeren.
Indien een leerkracht klachten heeft vragen wij hem/haar thuis te blijven. Als gevolg van het lerarentekort betekent dit dat we genoodzaakt zijn groepen naar huis te sturen. We informeren ouders hier tijdig over, maar kunnen niet voorkomen dat we soms ook op het laatste moment ouders vragen hun zoon of dochter thuis te houden. Wij vragen begrip van u als ouder voor deze situatie.

Verder hebben we besloten om tot 31 maart alle contacten met ouders en externen uit te stellen. Dat betekent dat oudergesprekken, ouderbijeenkomsten, en dergelijke niet doorgaan. Ook vragen wij ouders hun kind niet in school te brengen.

Uiteraard zullen wij aandacht blijven houden voor eerder gegeven adviezen:

 • we wassen regelmatig de handen;
 • we hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • we gebruiken papieren zakdoekjes;
 • onze medewerkers hebben extra aandacht voor de schoonmaak (klinken, toiletten,….);
 • we organiseren geen bijeenkomsten waarbij grote groepen kinderen en ouders samen zijn;
 • we vragen ouders hun zoon of dochter thuis te houden als sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn óf koorts

Middels deze website en per brief houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor de uitgebreide informatie en het volledige pakket maatregelen verwijs ik u naar de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl

www.rivm.nl

U kunt voor vragen ook terecht bij de directeur van de school.
U kunt ook contact opnemen met de GGD (0800-1352), of de GGD Gelderland-zuid (088-1447272)

Het bestuur.

 

 

 

 

Over SPOG

Op 1 mei 2004 zijn het voormalige bestuur van de Stichting Katholiek en Algemeen Christelijk Primair Onderwijs Groesbeek en de bestuurscommissie van de Openbare bassisschool “De Sieppe” gefuseerd.

Er is gekozen voor een nieuwe naam voor de stichting namelijk: Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG).

Sinds 1 januari 2011 maakt ook SBO Carolus deel uit van SPOG.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is SPOG in samenwerking met het Montessoricollege gestart met het Agora 10-15 college.
Meer informatie over deze vorm van onderwijs, klik hier.

De Stichting heeft 9 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer met in totaal ±1250 leerlingen en ±110 personeelsleden.

Onze scholen bevinden zich in Groesbeek (6 scholen), Berg en Dal, De Horst en Breedeweg.

SPOG werkt sinds een aantal jaren nauw samen met Kindercentrum Domino. Op alle locaties van SPOG is een vorm van kinderopvang aanwezig: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang.

Uitgangspunten voor dit strategisch beleid zijn:

SPOG laat talenten groeien  & Onderwijs is overal

Koersplan tekst (2) definitief

Koersplan 2019-2013 visualisatie

 

 

Algemene informatie

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Postbus 68
6560 AB Groesbeek
T. (024) 3662260

info@spog.nl
www.spog.nl

In verband met het Coronavirus vragen wij SPOG medewerkers zoveel mogelijk van huis uit te werken.

Dat betekent dat het SPOG bestuurskantoor op sommige momenten minder bereikbaar is. Indien u graag met iemand van het bestuurskantoor contact wilt, verzoeken wij u een mail (info@spog.nl)  te sturen met daarin ook uw telefoonnummer. Wij bellen u dan z.s.m. terug.

 

Excuus voor dit ongemak!

 

Vacature

Kijk op het tabblad “Spog-vacatures” voor de interessante vacature

COACH-10-15 Agora

Webdesign door F-Graphics