Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Basisschool Adelbrecht Windekind
Stichting-Primair-Onderwijs-Groesbeek-1-1
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Basisschool Breedeweg
Kindcentrum Op De Horst
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Raad van Toezicht

SPOG werkt volgens de “Code Goed Bestuur”.

Deze code kent een aantal gedragsregels voor bestuurders en toezichthouders.

De “Code Goed Bestuur” moet eraan bijdragen dat er een duidelijk onderscheid is tussen de beslisser(s) en de toezichthouders.

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit 2 bestuurders, die op veel zaken volledig zijn gemandateerd; de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

In de Raad van Toezicht hebben vijf personen zitting. De Raad van Toezicht wordt samengesteld op voordracht van de GMR, de gemeenteraad en de Raad van Toezicht zelf.

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek werkt sinds november 2011 volgens het model van de bestuurder en Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Lisette Bros (voorzitter)
  • Helma Janssen Duighuizen
  • Ard Velthoven
  • James Hendriks
  • Rob de Graaf

 

Wilt U contact opnemen met de Raad van Toezicht, stuur dan een mail naar:

raadvantoezicht@spog.nl

SIENN