Basisschool Op de Heuvel
Openbare Basisschool de Sieppe
Kindcentrum Op De Horst
Basisschool Breedeweg
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma
Basisschool Adelbrecht Windekind
Basisschool Vossenhol
Basisschool Carolusschool
Domino kindercentrum
{"visible_panels":"10","width":"1400","height":"410","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Management

De directeuren van de scholen zijn eerste aanspreekpunt op de scholen. Zij zijn integraal verantwoordelijk op alle beleidsterreinen zoals personeel, onderwijs, huisvesting en financiën. Ook sturen zij de kwaliteit en verbindende kracht. Voor het College van Bestuur geldt precies hetzelfde, maar dan op stichtingsniveau.

Daarnaast wordt van het College van Bestuur verwacht dat zij de directeuren niet alleen planmatig aanstuurt, maar ook ontwikkelgericht leiding geeft.

Het schoolspecifieke beleid wordt ingekleurd door de schooldirectie, team, ouders, en medezeggenschapsraad van de afzonderlijke school. De inhoud van dit beleid is gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde kaders.

COLLEGE VAN BESTUUR

 

 

 

 

 

Muriël van Bergen

SIENN