Basisschool op de Heuvel


Directeur: Roel Kuppens
https://bs-opdeheuvel.nl

Basisschool ‘t Vossenhol


Directeur: Ruth van Langen
https://bs-vossenhol.nl

Basisschool Titus Brandsma


Directeur: Stephan Nuij
https://bs-titusbrandsma.nl

BS Adelbrecht-Windekind


Directeur: Stanley Willems
https://bs-adelbrecht.nl

Basisschool De Sieppe


Directeur: Maarten van Minderhout
https://sieppe.nl

Kindcentrum Op De Horst


Directeur: Daphne Laukens
https://kc-opdehorst.nl

Basisschool Carolusschool


Directeur: Stanley Willems
https://sbocarolus.nl

Basisschool Breedeweg


Directeur: Otto Vrijhof en Roel Kuppens
https://bs-breedeweg.nl

Kindercentrum Domino

Directeur-bestuurder: Odette van Hees
https://kindercentrum-domino.nl

SIENN